Przejdź do treści

ZDROWY SENIOR

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025 – edycja 2022.


nazwa Projektu: ZDROWY SENIOR
dofinasowanie 70 000,00 zł
całkowita wartość 83 425,00 zł


OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na podjęciu działań edukacyjnych i wsparciu seniorów w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej oraz zdrowia poprzez promocję zdrowego stylu życia. Dzięki projektowi seniorzy z gminy Radziechowy-Wieprz będą mogli uczestniczyć w dostosowanych do swojego wieku zajęciach sportowych. Aktywność fizyczna w ich wieku jest szczególnie ważna dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Dodatkowo projekt oferuje im możliwości poszerzenia wiedzy związanej z roślinami oraz aspektami zdrowego odżywiania. Wspólne spotkania w różnej formie mają także niebagatelne znaczenie dla zdrowia psychicznego izolowanych w domach seniorów.  Zadanie pozwoli na przeciwdziałanie alienacji społecznej i izolacji seniorów – także będącej skutkiem pandemii – stwarzając naturalną możliwość kontaktu z innymi ludźmi, których łączy ten sam wiek, problemy i zainteresowania.

Na realizację oferty otrzymano grant w wysokości 70 000,00 zł złotych (całkowita wartość projektu to 83 425,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na organizację zajęć dla seniorów, które w 2022 roku odbywają się w sołectwach gminy Radziechowy-Wieprz. 

Projekt przewiduje zajęcia dla seniorów takie jak: ćwiczenia gimnastyczne (m.in. zumba, aerobik, fitness i joga, spacery z kijami Nordic Walking – łącznie 270 godzin zajęć), a 6 spotkań dot. zdrowia i zdrowego odżywiania (24 godziny zajęć) oraz 4 wycieczki grupowe na baseny. W ramach projektu przewidziany jest także konkurs botaniczny dla seniorów na najpiękniejszy ogród ziołowo-kwiatowy.  

Zaplanowane działania sprzyjać będą rozwojowi beneficjentów, wzbogaceniu ich wiedzy, a także relaksowi i rozwinięciu kontaktów społecznych. Przewidujemy, że seniorzy biorący udział w naszych działaniach poczują poprawę kondycji i zdrowia. Beneficjenci poczują się także docenieni i lepiej doinformowani, dzięki powstałej stronie. 

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie PARAMUS w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury, Promocji, Turystyki. Więcej informacji na stronie internetowej cowkulturze.pl oraz stronie seniorwbeskidach.pl. 

W poprzednich latach  2020 i 2021, seniorzy brali udział w ćwiczeniach i zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Paramus i Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz pod nazwą „Zdrowi w Każdym ruchu” oraz „Aktywni 100%”. Projekt ten cieszył się wielkim powodzeniem wśród naszych seniorów i dlatego też w roku 2022 część zadań jest kontynuowana w projekcie „Zdrowy senior”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025 – edycja 2022.