Przejdź do treści

„Aktywni+” 2023

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025 – edycja 2022.


nazwa Projektu: ZDROWY SENIOR
dofinasowanie 74 000,00 zł
całkowita wartość 84 600,00 złZadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025 – edycja 2023.