Przejdź do treści

„Aktywni 100%”


Stowarzyszenie Paramus

Powstawało w 2016 roku jako rezultat wspólnych pomysłów i działań społecznych odpowiadający potrzebom społeczeństwa. Im więcej ludzi, tym więcej pomysłów, a co za tym idzie więcej działań i oczekiwań, które nieustannie się powiększają i poszerzają.  Stowarzyszone PARAMUS odpowiada na potrzeby lokalne i nieustannie je realizuje, polepszając życie społeczne mieszkańców Żywiecczyzny.

Jest to organizacja nonprofit, co znaczy że nie działa dla zysku. By organizować różne eventy musi starać się o różne projekty i granty, które usprawniania działania i wspomogą zaplecze finansowe stowarzyszenia.

Zarząd tworzą: Teresa Cimała, Maria Ostrowska i Bogusława Błachut. 

W zespole Paramus znajdują się osoby aktywne, o wielkiej kreatywności, które potrafią doradzać, być animatorami a także spajają całość grupy, a są to: Edyta, Agnieszka, Ela i Beata. 

Stowarzyszenie bierze udział w wielu projektach i wydarzeniach organizowanych na terenie Żywca. Głównymi działaniami długoterminowymi są: Foto Zawody oraz koordynacja Żywieckiego Centrum Wolontariatu. Od stycznia 2020 Stowarzyszenie pełni też rolę wydawcy lokalnego miesięcznika „Nad Sołą i Koszarawą”.