Przejdź do treści

Seniorzy

W 2020 roku seniorzy poczuli potrzebę stworzenia klubów seniora w każdej z miejscowości, które składają się na Gminę Radziechowy-Wieprz. 

Przez cały rok seniorzy spotykali się, jeśli obostrzenia pozwalały na takie integracje. W 2021 roku seniorzy poczuli potrzebę ujednolicenia się w jeden, wielki Gminny Klub Seniora składający się z sześciu filii. 

KLUBY:

BYSTRA – Klub seniora powstał w sołectwie Bystra w roku 2020 roku, jako rezultat spotkań w ramach programu ASOS, które zrzeszał seniorów na zorganizowanych zajęciach sportowych. Dzięki spotkaniom wśród seniorów obudziło się pragnienie spotykania się w swoim gronie i pogłębiana zawiązanych przyjaźni. 

BRZUŚNIK – Klub seniora w Brzusniku powstał w 2020 roku jako inicjatywa zrzeszająca seniorów. Zaczęło się od spotkań sportowych w ramach programu ASOS, w których chętnie uczestniczyli seniorzy. Dzięki właśnie takim spotkaniom wiele seniorów odkryło w sobie pasje do sportu i zawiązali nowe przyjaźnie, które sprawiały, ze chcieli spotykać się częściej i razem brać udział w wydarzeniach organizowanych w Gminie radziechowy-Wieprz

JUSZCZYNA – Klub seniora „Wrzos” w Juszczynie został utworzony w 2016 roku jako pierwsza inicjatywa zrzeszająca seniorów w Gminie Radziechowy-Wieprz. Dzięki zaangażowaniu seniorów z Juszczyny i ich wytrwałości w działaności seniorskiej na terenie Juszczyny i Gminy, reszta sołectw Gminy postanowiła połączyć się w kluby seniora na swoich terenach. Jako pionierzy, seniorzy z Juszczyny rozpoczęli współpracę z Gminnym Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej, Urzędem Gminy Radziechowy-Wieprz. W sowich działaniach zajmowali się szyciem Ekobagów w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych finansowanych przez Żywiec-Zdrój.

Dzięki właśnie taki działaniom i zadaniom podejmowanym przez klub, seniorzy spotykają się cykliczne angażując się w działania społeczne, które sprawiają ze seniorzy stają się aktywną grupą, która działa i zmienia środowisko lokalne danej miejscowości i Gminy. 

PRZYBĘDZA – Klub seniora powstał w 2020 roku jako inicjatywa zrzeszająca seniorów, która była rezultatem spotkań w ramach programu ASOS, gdzie seniorzy spotykali się na ćwiczeniach i treningach sportowych. Dzięki tej inicjatywie seniorzy poczuli potrzebne zrzeszenia się w klub łączący osoby o podobnych zainteresowaniach, celach i potrzebach. 

RADZIECHOWY – Klub seniora powstał w 2020 roku w ramach inicjatywy zrzeszającej seniorów z jednego sołectwa. Seniorzy, po złagodzeniu obostrzeń związanych z pandemią poczuli potrzebę spotykania się ze sobą i wymieniania doświadczeń. Dzieki temu teraz mogą regularnie się spotkać i pogłębiać nawiązane przyjaźnie, które rozpoczęły się już w trakcie programu ASOS, gdzie razem ćwiczyli na zajęciach sportowych. Wieprz klub seniora w Wieptzu powstał w 2020 roku jako rezultaty działań związanych z programem ASOS, w ramach którego seniorzy spotykali się na zajęciach sportowych w swoim sołectwie. Dzięki tym spotkaniom seniorzy z Wieprza poczuli potrzebę zrzeszenia się w klub, gdzie mogą razem się spotkać, spędzać czas i organizować różne wyjazdy w swoim towarzystwie, wypełniając swój wolny czas. 

ćwiczymy

Ćwiczymy dla siebie, dla zdrowia i dla najbliższych. Dbamy o swoje zdrowie i zachęcamy innych do dbania o zdrowie!

działamy

Działamy społecznie i staramy się tworzyć piękny świat dla społeczności lokalnej i dla seniorów.

tworzymy

ceramika, gotowanie, malowanie…. w życiu wszystkiego należy spróbować!

Klub Seniora Bystra

Zapraszamy n a Facebooka

Klub Seniora Wieprz

Zapraszamy na Facebooka

Klub Seniora Juszczyna

Zapraszamy na Facebooka