Seniorzy

W 2020 roku seniorzy poczuli potrzebę stworzenia klubów seniora w każdej z miejscowości, które składają się na Gminę Radziechowy-Wieprz. 

Przez cały rok seniorzy spotykali się, jeśli obostrzenia pozwalały na takie integracje. W 2021 roku seniorzy poczuli potrzebę ujednolicenia się w jeden, wielki Gminny Klub Seniora składający się z sześciu filii. 

KLUBY:

BYSTRA – Klub seniora powstał w sołectwie Bystra w roku 2020 roku, jako rezultat spotkań w ramach programu ASOS, które zrzeszał seniorów na zorganizowanych zajęciach sportowych. Dzięki spotkaniom wśród seniorów obudziło się pragnienie spotykania się w swoim gronie i pogłębiana zawiązanych przyjaźni. 

BRZUŚNIK – Klub seniora w Brzusniku powstał w 2020 roku jako inicjatywa zrzeszająca seniorów. Zaczęło się od spotkań sportowych w ramach programu ASOS, w których chętnie uczestniczyli seniorzy. Dzięki właśnie takim spotkaniom wiele seniorów odkryło w sobie pasje do sportu i zawiązali nowe przyjaźnie, które sprawiały, ze chcieli spotykać się częściej i razem brać udział w wydarzeniach organizowanych w Gminie radziechowy-Wieprz

JUSZCZYNA – Klub seniora „Wrzos” w Juszczynie został utworzony w 2016 roku jako pierwsza inicjatywa zrzeszająca seniorów w Gminie Radziechowy-Wieprz. Dzięki zaangażowaniu seniorów z Juszczyny i ich wytrwałości w działaności seniorskiej na terenie Juszczyny i Gminy, reszta sołectw Gminy postanowiła połączyć się w kluby seniora na swoich terenach. Jako pionierzy, seniorzy z Juszczyny rozpoczęli współpracę z Gminnym Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej, Urzędem Gminy Radziechowy-Wieprz. W sowich działaniach zajmowali się szyciem Ekobagów w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych finansowanych przez Żywiec-Zdrój.

Dzięki właśnie taki działaniom i zadaniom podejmowanym przez klub, seniorzy spotykają się cykliczne angażując się w działania społeczne, które sprawiają ze seniorzy stają się aktywną grupą, która działa i zmienia środowisko lokalne danej miejscowości i Gminy. 

PRZYBĘDZA – Klub seniora powstał w 2020 roku jako inicjatywa zrzeszająca seniorów, która była rezultatem spotkań w ramach programu ASOS, gdzie seniorzy spotykali się na ćwiczeniach i treningach sportowych. Dzięki tej inicjatywie seniorzy poczuli potrzebne zrzeszenia się w klub łączący osoby o podobnych zainteresowaniach, celach i potrzebach. 

RADZIECHOWY – Klub seniora powstał w 2020 roku w ramach inicjatywy zrzeszającej seniorów z jednego sołectwa. Seniorzy, po złagodzeniu obostrzeń związanych z pandemią poczuli potrzebę spotykania się ze sobą i wymieniania doświadczeń. Dzieki temu teraz mogą regularnie się spotkać i pogłębiać nawiązane przyjaźnie, które rozpoczęły się już w trakcie programu ASOS, gdzie razem ćwiczyli na zajęciach sportowych. Wieprz klub seniora w Wieptzu powstał w 2020 roku jako rezultaty działań związanych z programem ASOS, w ramach którego seniorzy spotykali się na zajęciach sportowych w swoim sołectwie. Dzięki tym spotkaniom seniorzy z Wieprza poczuli potrzebę zrzeszenia się w klub, gdzie mogą razem się spotkać, spędzać czas i organizować różne wyjazdy w swoim towarzystwie, wypełniając swój wolny czas. 

Super Efficient

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Deeply Committed

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Highly Skilled

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Keith Marshall

Designer

George Williams

Developer

Julia Castillo

Client Service